Mgr. František PaikrtMgr. František Paikrt vyštudoval učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne, kde po jej absolvovaní pôsobil ako externista na Katedre matematiky a ICT. Absolvoval tiež stáž v St Martin´s College – Ambleside. V roku 2011 prijal ponuku spoločnosti Tesco stores ČR a.s. a stal sa Oblastným špecialistom vzdelávania a rozvoja. Jeho úlohou bola organizácia a realizácia školenia stredného managementu spoločnosti v rámci mäkkých zručností, organizácie a realizácie assessment centier, development centier a tiež hodnotenie a plánovanie rozvoja zamestnancov. Teraz pôsobí ako freelance tréner, lektor a konzultant a úzko spolupracuje so spoločnosťami MgC Group. Aktívne školí a podieľa sa na príprave vzdelávacích programov a školiacich materiálov. Jeho doménou je Proces riadenia zmeny, Situačné vedenie ľudí, Emočná inteligencia a zvládanie konfliktných situácií, Komunikácia, Argumentácia, Obchodné zručnosti a Kompetenčné modely v oblasti AC/DC. Jeho hlavným business partnerom je Apple Inc. – kde pôsobí ako Apple Certified Sales Trainer pre ČR  SR a od 1.1.2017 tiež ako APR Retail Development Manager pre ČR a SR.