Mgr. Iva Malínková, MBAMgr. Iva Malínková, MBA má mnohoročné skúsenosti v oblasti riadenia škôl. Bola riaditeľkou základnej, strednej a teraz materskej školy. Stála pri rade novelizácí právnych predpisov v oblasti školstva a to ako členka poradného zboru ministra školstva. Pracovala v asociácii zdravotníckych škôl ako zástupkyňa stredných zdravotníckych škôl Olomouckého kraja. Odborné vzdelanie si potom ďalej doplnila managerským, pedagogickým a psychologickým štúdiom, ktorého poznatky uplatňuje pri svojej práci. Oblasť štátneho školstva opustila v roku 2014, založila súkromnú materskú školu, kde je od roku 2015 jej riaditeľkou. Je lektorom ďalšieho vzdelávania. Právne aspekty v oblasti školstva sú súčasťou jej každodennej práce.