Mgr. Michaela VelechovskáMgr. Michaela Velechovská je absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe, odbor Osobnostne sociálna výchova a pedgaogicko-psychologické poradenstvo. V súčasnej dobe pôsobí ako doktorand na Pedagogickej katedre Univerzity Karlovej. Už osem rokov je lektorkou osobnostne zameraných seminárov, ako pre firmy aj verejnosť, tak pre školský sektor. Medzi témami, ktorým sa venuje, patrí emočná inteligencia a jej využite vo firemnej praxi, psychologický systém enneagram, tímová práca, komunikácia, riešenie konfliktov, facilitácia a práca s deťmi. Vzdelanie v tejto oblasti získala prevažne v zahraničí a vzdelanie si stále doplňuje. V súčasnej dobe vedie piatym rokom vzdelávaciu spoločnosť.