Mgr. Patricie ChvojkováMgr. Patricie Chvojková je absolventkou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je certifikovanou lektorkou, koučkou, diagnostičkou, facilitátorkou, terapeutkou a konzultantkou. Špecializuje sa hlavne na projekty zamerané na rozvoj osobnosti, komunikáciu a diagnostiku. Ako lektorka koncepčne pripravovala a realizovala firemné kurzy so zameraním na typológiu osobnosti, komunikáciu, predajné, prezentačné a manažérske zručnosti, vyjednávanie a riešenie konfliktných situácií, time management či tímové role. Ako kouč má skúsenosti s koučovaním i mentoringom rôznych manažérskych i ďalších odborných tém. V rámci diagnostiky má niekoľkoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou development centier, individuálnou dignostikou aj kariérnym poradenstvom. Svoje odborné skúsenosti využíva tiež pri realizácii facilitovaných workshopov a focus groups, zameraných najmä na zisťovanie postojov a kľúčových tém aj ich ovplyvňovanie.