Mgr. Petr KaňkaMgr. Petr Kaňka vyštudoval odbor environmentálnej geológie a geochemie na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe. Svoje prvé odborné skúsenosti získal v elektrotechnickom priemysle na pozícii CSR a environmentálneho manažéra pre región EMEA v skupine Foxconn. Cez osem rokov potom pracoval v skupine RWE ako korporátne manažér pre oblasť BOZP a životné prostredie. V roku 2015 založil vlastnú poradenskú spoločnosť. Zameriava sa na problematiku rozvoja kultúry BOZP, psychológiu bezpečnosti práce, efektívnych metód riadenia a zmien správania, motivácia a zapojenie zamestnancov. Aktívne mentoruje a podporuje študentov VŠ a je zapojený do programu na podporu zdravia, prevenciu, zvládanie krízových situácií a poradenstvo v neziskovom sektore. Svoje kurzy vedie v slovenskom i anglickom jazyku.