Mgr. Štěpán CiprýnMgr. Štěpán Ciprýn je samostatným advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore. Profesijne sa venuje poskytovaniu generálnej praxe vrátane ex offo. V rámci svojej doterajšej praxe viedol zahraničnú pobočku advokátskej kancelárie, kde získal okrem iného aj manažérske schopnosti. V priebehu svojej kariéry pravidelne prispieva odbornými článkami do rôznych internetových odborných fór. Venuje sa lektorskej a vzdelávacej činnosti.