Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M.Mgr. Tomáš Chudý, Ph.D., LL.M. sa profesijne zaoberá finančným právom a právom Európskej únie a v tejto oblasti sa tiež venuje lektorskej činnosti. V súčasnej dobe pracuje ako hlavný metodik regulácie finančného trhu v Českej národnej banke, kde sa podieľa na tvorbe právnych predpisov v danej oblasti, ďalej je členom Výboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace (CCPFI) EIOPA a Komise Legislativní rady vlády ČR pro Evropské právo. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Je spoluautorom publikácie “Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie”.