Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. vyštudovala marketing a prieskum trhu na Univerzite v Pise, kde následne získala európsky doktorát. Od roku 2010 pôsobí na katedre marketingu Vysokej školy ekonomickej v Prahe v odbore spotrebného správania. Špecializuje sa predovšetkým na výskum symbolických, socio-historických a kultúrnych aspektov spotreby. Momentálne sa podieľa na projekte NAKI – Efektívne metodiky podpory malých a stredných subjektov v sektore kultúry financovanom Ministerstvom kultúry SR, ďalej na projekte Vysokej školy ekonomickej v Prahe “Úloha zákazníkov v slovenských firmách” a projektu Grantové agentúry Slovenskej republiky “Marketingový význam body image”. Okrem univerzity v Pise pôsobila na univerzitách v Dánsku a vo Francúzsku, s ktorými ďalej úzko spolupracuje. Svoju prácu pravidelne prezentuje na medzinárodných konferenciách v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii alebo Francúzsku. Je autorkou mnohých odborných publikácií publikovaných okrem iného v medzinárodných odborných periodikách ako Advances in Consumer Research; Consumption, Markets and Culture (Routledge) alebo Research in Consumer Behavior (Emerald). Je členkou rady Marketingového Inštitútu a medzinárodné odborné organizácie Association for Consumer Research.