MUDr. Jana PeclováMUDr. Jana Peclová vyštudovala psychiatrii na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je držiteľkou medzinárodného certifikátu z kognitívne behaviorálnej psychoterapie. Pracovala ako psychiatrička, lektorka, projektová manažérka a riaditeľka personálnej divízie maloobchodnej spoločnosti. V súčasnej dobe sa venuje individuálnemu vzdelávaniu a koučovaniu manažérov. Svojim klientom pomáha zorientovať sa v nových situáciách a naučiť sa ako meniť svoje postoje a správanie.