Pavel Rabenseifner, ACCPavel Rabenseifner, ACC je skúsený manažér a kouč, ktorý sa špecializuje na riadenie projektov IKT, projektových a vývojových tímov. Počas takmer 20 rokov skúseností v oblasti projektového riadenia medzinárodných projektov podporil aj mnohé organizácie a manažérov pri dosahovaní ich cieľov a rozvoji ich potenciálu. Pavel má vynikajúcu schopnosť počúvať a komunikovať s ľuďmi, aby im pomohol identifikovať kľúčové ciele a vypracovať stratégie na dosiahnutie úspechu. Jeho koučovacie metódy sú založené na overených vedeckých základoch a zároveň sú flexibilné a prispôsobivé pre každého. Pavlovou výhodou je, že vďaka kombinácii projektového riadenia a koučovania dokáže veľmi efektívne riadiť projekty a zároveň viesť a podporovať ľudí pri riešení ich osobných problémov. Ako kouč pracuje aj pre nadáciu Melodio, ktorá podporuje začleňovanie hendikepovaných klientov do firiem.