PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. získal doktorát v odbore Management a ekonomika na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne s prácou nazvanou Model racionálneho spotrebiteľského správania pod vplyvom faktorov iracionality (2012). V súčasnej dobe pôsobí na Fakulte managementu Vysokej škole ekonomickej Praha a Vysokej škole polytechnickej v Jihlave. Jeho profesijnej orientácia je zameraná na marketing a manažment, marketingovú a sociálnu komunikáciu, médiá a spotrebiteľské správanie. Je autorom alebo spoluautorom odborných publikácií a článkov zaoberajúcich sa manažmentom, marketingom, spotrebiteľským správaním, public relations alebo multimediálny výchovou.