PhDr. Jitka PatríkováPhDr. Jitka Patríková pracuje v súčasnej dobe ako nezávislý konzultant, tréner a kouč pre české aj nadnárodné spoločnosti v oblastiach managementu, predaja, služieb zákazníkom, rozvoja ľudského potenciálu, tréningu trénerov a koučov. Je členom medzinárodnej asociácie koučov ICF. Vyštudovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých (Andragogika). Je absolventkou programu akreditovanej medzinárodnej federácie koučov (ICF) The Art and Science of Coaching, Erickson College (2008). Svoje odborné znalosti rozvíjala absolvovaním ďalších medzinárodných vzdelávacích programov: Certificate in Training Practice – CIPD (2000), tréningovej akadémie pre trénerov DOOR Training Int. Consultative Selling Process (1997), medzinárodného akreditovaného programu IATA – Customer Service (1994). Praktické skúsenosti získala niekoľkoročným pôsobením v zákazníckom servise, v predaji a pri vedení ľudí v spoločnostiach ČSA a Eurotel. Od roku 2001 navrhuje a realizuje rozvojové programy pre spoločnosti so širokým spektrom zamerania (Telefónica, Bayer CropScience, Microsoft, American Express, Nestlé, Škofin…).