PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBAPhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA je akreditovaný tréner, kouč a konzultant managementu. Je absolventom Tréner trénerov, Teambuilding, Projektový management, Live management a motivácia alebo Koučing. Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Cestovný ruch a Riadenie ľudských zdrojov na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. Štúdium MBA v odbore Project management absolvoval na zahraničnej škole. V súčasnosti vedie tréningy pre viacero slovenských a českých vzdelávacích inštitúcií, spolupracuje s 2 zahraničnými inštitútmi zameranými na profesijné vzdelávanie MBA a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Aktuálne zastáva funkciu výkonného riaditeľa Slovenského centra obstarávania, ktoré je zamerané na pomoc subjektom napojených na štátny rozpočet. Pôsobí tiež ako riešiteľ niekoľkých projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie a iných zahraničných finančných mechanizmov. Je autorom mnohých odborných článkov na témy projektový management, leadership, teambuilding alebo nakupovanie a obstarávacia technika.