PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D.PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D. pôsobí od roku 1998 ako odborná asistentka na Katedre sociológie, andragogiky a kultúrnej antropológie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  súčasnej dobe sa venuje tiež publikačnej činnosti z oblasti andragogiky a riadenia ľudských zdrojov. Zameriava sa na výučbu riadenia ľudského potenciálu v organizácii, špecifiká organizačného prostredia, teórie organizácie a postavenia organizácie v súdobom sociálnom kontexte.