PhDr. Vladimír Janák, CSc.PhDr. Vladimír Janák, CSc. vyučuje personálny manažment, psychológiu manažmentu, komunikáciu a psychológiu obchodu na katedre manažmentu športu na FTVS UK v Prahe. Je absolventom štúdia psychológie na FF UK v Prahe. Pôsobil mnoho rokov vo vrcholovom športe ako poradenský psychológ. Zúčastnil sa niekoľkých projektov a stáži v USA (West Virginia State University), Mexiku (Universidad del Valle de México) a vyučoval na rôznych univerzitách v Európe. V súčasnej dobe sa zaoberá praktickými aplikáciami personálnych činností vo firmách, zavedením metód hodnotenia pracovníkov, testovaním a prijímaním adeptov a určovaním kompetencií pre rôzne povolania. Je autorom viac ako tridsiatich článkov a realizoval mnoho vzdelávacích projektov pre rôzne firmy v oblasti strojárskeho, automobilového priemyslu a poľnohospodárstva.