Tomáš Průžek, IEn.Tomáš Průžek sa oblasti zlepšovania procesov venuje od roku 1998. Jeho profesijnou orientáciou je zavádzanie štíhleho podniku, vizuálny manažment, zlepšovanie procesov, systémy zlepšovacích návrhov, štíhla logistika a štíhla administratíva. Svoju profesijnú dráhu začínal v automotive v spoločnosti SHOWA Aluminium Czech Republic, kde pracoval na niekoľkých pozíciách vo výrobe a kvalite. Ďalej pôsobil v leteckej spoločnosti AERO Vodochody AEROSPACE ako Quality Manager pre zákazníkov Boeing a Airbus. Neskôr z pozície Kaizen Promotion Officer zodpovedal za strategické projekty zameraných na zvýšenie produktivity, zlepšovanie kvality, znižovanie nákladov u strategických dodávateľov. V spoločnosti Czech Airlines Technics z pozície LEAN manažéra zodpovedal za znižovanie nákladov pri údržbe lietadiel a leteckých komponentov a zvyšovanie produktivity i kvality ponúkaných služieb bez plytvania internými zdrojmi. Ďalej pôsobil na pozícii LEAN manažéra v spoločnosti ALS Czech Republic, kde bolo jeho hlavnou úlohou zvýšiť objem analýz a skrátenie priebežnej doby pri enviromentálnych, Pharma, tribologických a food vzorkách. Aktuálne pôsobí na pozícii Senior Lean Špecialistu v spoločnosti ZENTIVA, kde je jeho hlavnou úlohou zvýšiť objem výroby pevných liekových foriem a zefektívniť procesy. Okrem toho spolupracuje s vysokými školami v oblasti LEAN manažmentu a snaží sa rôznymi spôsobmi kultivovať okolie okolo seba. Počas svojej praxe si uvedomil, ako veľmi je dôležité prepájať zamestnancov, procesy a technológie do harmonického celku. Verí, že na začiatku všetkého zlepšovania je schopnosť meniť seba a svoje myslenie a správanie.