Lektor Mgr. Štěpán Ciprýn v rozhovoreMgr. Štěpán Ciprýn je samostatným advokátom zapísaným na Českej advokátskej komore. Profesijne sa venuje poskytovaniu generálnej praxe vrátane ex offo. V rámci svojej doterajšej praxe viedol zahraničnú pobočku advokátskej kancelárie, kde získal okrem iného aj manažérske schopnosti. Počas svojej kariéry pravidelne prispieva odbornými článkami do rôznych internetových odborných fór. Venuje sa lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Prečítajte si celý rozhovor s naším lektorom.