Lektor PhDr. Mgr. Dušan Kalášek v rozhovorePhDr. Mgr. Dušan Kalášek je nielen lektorom ESBM, ale aj certifikovaným lektorom Úradu vlády SR, zaoberá sa prevažne soft skills témami, krízovým a projektovým manažmentom a tiež strategickým riadením. Aktuálne pôsobí v niekoľkých spoločnostiach, v jednej z nich je spolumajiteľom a zastáva v nej funkciu výkonného riaditeľa, a má zodpovednosti v oblastiach personálneho riadenia, ekonomiky, správy organizácie a obchodnej činnosti. Absolvoval mnoho vzdelávacích aktivít, školení a skúšok, a tak sa môže pýšiť nepreberným množstvom rôznych certifikátov a osvedčení, ktoré sú signálom špičkovej kvality a podporujú jeho osobný rast a prehľad v aktuálne preberaných témach.

Prečítajte si celý rozhovor s naším lektorom.