O ESBM

Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

O ESBM Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

European School of Business & Management SE je škola medzinárodného pôsobenia, ktorá poskytuje profesijné vzdelanie v programoch MBA, DBA, BBA a LLM. Inštitút vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít a Oxfordského systému výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Oxfordský model štúdia je oproti kontinentálnemu modelu zameraný prevažne na rozvoj logických schopností a zručností študenta a ich demonštráciu v reálnom živote a v praxi. Študenti si tak bližšie osvoja rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní svojej osobnej aj profesijnej dráhy.

Zaujímavým aspektom ponuky ESBM je predovšetkým obsahová skladba výučby, ktorá spája moderné vyučované témy s možnosťou zostaviť si študijný program z predmetov podľa vlastného výberu. Vďaka tomu majú študenti možnosť zostaviť si výučbový program z ponúkaných predmetov tak, aby vyhovoval všetkým požiadavkám na odbor štúdia a bol v súlade s vykonávanou profesiou, poprípade s osobnými záujmami študenta. V zahraničí získava tento model  výučby na obľúbenosti, lebo si študenti môžu nakombinovať výučbu podľa vlastného priania a získať tak vedomosti nie len z jedného hlavného študijného odboru, ale aj z ďalších oblastí.

Výučba na ESBM prebieha prevažne online, vďaka čomu môžu študovať aj tí najvyťaženejší manažéri a riaditelia firiem, ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu.

Vďaka štúdiu MBA, DBA, BBA či štúdiu LLM na ESBM získajú študenti tie najdôležitejšie informácie a zručnosti z rôznych študijných odvetví a odborov, ktoré následne môžu skvele aplikovať do ich každodenného života aj praxe.

ESBM ponúka svojim študentom rozličné možnosti konzultácie otázok a záležitostí z praxe s vysoko profesionálnym tímom lektorov akoukoľvek požadovanou formou – online, telefonicky alebo osobne. Kedykoľvek sa tak študenti môžu obrátiť na skúseného odborníka, ktorý im bude plne k dispozícii.

Ďalšou výhodou štúdia na ESBM je možnosť zahájenia výučby kedykoľvek počas celého roka. Nie je tak potrebné čakať na zahájenie študijných programov alebo riešiť problematiku s otvorením požadovaného výučbového programu. Na ESBM máte istotu otvorenia každého študijného programu MBA, DBA, BBA či LLM nezávisle od počtu uchádzačov.
 

Viac informácií o ESBM

O ESBM - Hodnotenie 4.95/5 - Hodnotilo 169 užívateľov