Ohliadnutie za februárovou výučbou!Celý február u nás na ESBM prebiehala sobotná výučba. Študenti mohli v priebehu mesiaca absolvovať výučbu MBA základného bloku, MSc základného bloku, BBA základného bloku, MBA špecializácií aj bloku voliteľného, ​​alebo bonusový online workshop. Sme radi, že vás výučba bavila a tešíme sa nabudúce!