Podmienky prijatia

Bachelor of Business Administration (BBA)

Podmienky prijatia Bachelor of Business Administration (BBA)

Na prijatie do študijných programov BBA musí uchádzač o štúdium splniť niekoľko podmienok: 

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
  • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
  • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

Najbližšia výučba BBA špeciálizacií štartuje 13. 2. 2021. Ako sa ľahko a rýchlo prihlásiť na štúdium?

  • Prejdite na online prihlášku.
  • Vyberte si špecializáciu BBA podľa vášho záujmu a zamerania.
  • Uveďte dátum predpokladaného zahájenia (kedy by ste chceli so štúdiom BBA začať).
  • Vyplňte ostatné údaje, priložte doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prihlášku odošlite.
  • Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať študijná koordinátorka s ďalšími informáciami a postupom.
  • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry Vám budú zaslané prístupové údaje do študentskej sekcie (intranetu), kde nájdete materiály a všetky ďalšie informácie potrebné ku štúdiu + termíny jednotlivých seminárov.
  • Platba za štúdium BBA môže prebehnúť až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. Viac informácií v sekcii Školné.

Online prihláška

Podmienky prijatia - Hodnotenie 4.52/5 - Hodnotilo 148 užívateľov