Podmienky prijatia

Doctor of Business Administration (DBA)

Podmienky prijatia Doctor of Business Administration (DBA)

Na prijatie do študijného programu DBA musí uchádzač o štúdium splniť niekoľko podmienok: 

  • Nutnosťou je doložiť ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul Mgr. alebo Ing.), prípadne ukončené profesijné vzdelanie v programe MBA a ďalej minimálne päťročnú prax na manažérskej pozícii (stiahnite si a vyplňte čestné vyhlásenie o praxi).
  • Uchádzač musí podať riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
  • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

Ako sa ľahko a rýchlo prihlásiť na štúdium?

  • V online prihláške vyberte špecializáciu DBA Soft skills, alebo Executive DBA.
  • Uveďte dátum predpokladaného zahájenia (kedy by ste chceli so štúdiom DBA začať).
  • Vyplňte ostatné údaje, priložte doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prihlášku odošlite.
  • Do 2 pracovných dní vás bude kontaktovať študijná koordinátorka s ďalšími informáciami a postupom.
  • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry Vám budú zaslané prístupové údaje do študentskej sekcie (intranetu), kde nájdete všetky ďalšie informácie potrebné ku štúdiu + dátum jednotlivých workshopů.
  • Platba za štúdium DBA môže prebehnúť až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. Viac informácií v sekcii Školné.

Online prihláška

Prihlášku na štúdium môžete podať i poštou. Stačí vytlačiť formulár v PDF formáteručne vyplniť a poslať na našu adresu.

Podmienky prijatia - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 198 užívateľov