Pre štúdium MBA je nutné vysokoškolské vzdelanie alebo praxPre štúdium MBA , ktoré v Českej republike ponúka vzdelávacie inštitúcie European School of Business & a Management (ESBM), je nutné splniť niekoľko podmienok. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie, alebo byť absolventom štúdia BBA (Bachelor of Business Administration), prípadne preukázať prax v riadiacej či manažérskej pozícii. Nie je nutné robiť prijímacie skúšky alebo pohovory, pretože sa predpokladá, že uchádzač má skutočne záujem venovať sa štúdiu a získať titul MBA . Výhodou štúdia MBA na ESBM je možnosť začať vzdelávací program MBA v rôznych špecializáciách kedykoľvek počas roka.

Hlavnou výhodou sú zručnosti pre prax a dôležité kontakty

Vysokoškoláci sa často pýtajú, prečo musia k univerzitnému vzdelaniu získať ešte titul MBA . Výhody MBA sú nesporné. Majú šancu získať vyššiu pracovnú pozíciu aj lepšie finančné ohodnotenie. Vďaka získaným praktickým zručnostiam sú atraktívne na trhu práce. Potvrdzujú to aj prieskumy medzi zamestnávateľmi. Štúdium MBA považujú za dôležité pre kariérny postup. Absolventi navyše ocenia, že získajú dôležité osobné aj pracovné kontakty.