Jmenuji se Karel Rajchl. Dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil svůj profesní život. Vystudoval jsem stavební průmyslovku a po jejím ukončení jsem nějakou dobu působil v Německu jako au-pair. Po této zkušenosti jsem se definitivně rozhodl, že chci ještě dále pokračovat ve studiu vysoké školy, konkrétně pedagogické fakulty v Ústí nad Labem v oboru matematika – technika, psychologie a pedagogika. Po jejím absolvování jsem měl naprosto jasno, že chci a že půjdu učit. Začal jsem jako řadový učitel matematiky, fyziky, tělocviku, hudební výchovy (hraji také na několik hudebních nástrojů).

Po několika málo letech jsem odešel učit na stavební průmyslovku matematiku, deskriptivní geometrii a odborné kreslení. Současně jsem i působil jako odborný asistent na pedagogické fakultě v předmětu konstruktivní geometrie. Po nějakém čase jsem dostal nabídku další základní školy na pozici zástupce ředitele. To se neodmítá. Za 5 let působení v této pozici jsem se rozhodl, že se chci opět posunout dále, a tak jsem se po vyhraném konkurzu stal ředitelem na sousední základní a mateřské škole. Zde v současnosti působím již desátým rokem. Byla to a stále i je to veliká zkušenost a neustálý vzájemný proces učení se. Práce je to velice zodpovědná a někdy i komplikovaná.

Řídit lidi je opravdu mnohdy velice složité. Proto jsem se před 4 lety rozhodl, že se chci v oblasti tzv. měkkých dovedností opět trošku posunout, a tak jsem si sám na internetu vyhledal několik škol, které tato studia poskytovaly. Po jejich vyhodnocení jsem se rozhodl pro studium na ESBM v oblasti soft skills. Musím říci, že tato volba se mi velice osvědčila ve všech myslitelných rovinách. Komunikace s vedením školy, komunikace s lektory, zázemí školy a vlastní úroveň studia byla opravdu na profesionální úrovni. Po absolvování ESBM jsem ve své práci na ten či onen problém nahlížel již profesionálněji nebo jindy zase s větším nadhledem nebo s větší odbornou vybaveností.

Vedle ESBM jsem také absolvoval studium etikety u svého přítele Dr. Ladislava Špačka, který je znám jako český následovník J. G. Jarkovského a jako popularizátor etikety a společenského chování. Dále mě velice dobře do mého profesního života vybalila další ikona našeho společenského života, a to slavný český herec Doc. Jan Přeučil, u kterého jsem absolvoval studium rétoriky.

Když jsem se poohlédl za svým studijním životem a za svými pracovními zkušenostmi, rozhodl jsem se, že své služby nabídnu vedení ESBM v rámci lektorské činnosti. Uspěl jsem a v současné době působím i jako lektor na ESBM ve studijním modulu BBA. V něm mohu studentům předávat své znalosti a zkušenosti, které jsem za celý život nasbíral a které mě neustále ještě i baví. Celý život je neustálý proces vzájemného učení, a to je na něm přeci to krásné.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál hodně zdaru při výběru té správné školy a toho správného studijního oboru, který Vás posune tam, kam právě Vy sami chcete!

Ať se Vám daří!

Karel Rajchl