Online prihláška na štúdium

Podanie prihlášky k štúdiu je jednoduché, rýchle a ZDARMA. K štúdiu sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

Po dobu 2 týždňov od odoslania prihlášky vám GARANTUJEME ZVÝHODNENÚ CENU ŠTÚDIA vo vybranom profesijnom programe.

Výber študijného programu - špecializácia*

Osobné údaje

Korešpondenčná adresa

Forma úhrady školného

Prílohy (potvrdenie o dokončenom vzdelaní, o praxi)