Čo vám prinesie štúdium na ESBM?

Master of Business Administration (MBA)

Čo vám prinesie štúdium na ESBM? Master of Business Administration (MBA)

1. Nové znalosti a zručnosti

Štúdium MBA v European School of Business & Management vám poskytne nové možnosti a posunie Vás dopredu. Spoznáte nie len veľa zaujímavých ľudí, ale získate cenné znalosti a informácie, ktoré v bežnej literatúre nenájdete. Po absolvovaní štúdia využijete nadobudnuté skúsenosti nie len vo svojej praxi, ale aj v osobnom živote. 

2. Profesijný rozvoj

Štúdiom manažérskeho programu v European School of Business & Management sa naučíte otvoriť svoju myseľ novým informáciám a nápadom, čo Vám umožní pozerať na profesijné problémy v úplne novom svetle. Zvýšite si svoju profesijnú kvalifikáciu a naučíte sa riešiť problémy efektívnym a konštruktívnym spôsobom v súlade s celkovým konceptom riadenia danej korporácie.

3. Lepšie uplatnenie

Absolvovaním štúdia MBA vysielate svojmu nadriadenému aj všetkým potenciálnym zamestnávateľom jednoznačné oznámenie – máte záujem sa ďalej profesijne rozvíjať, pracovať na sebe, ste flexibilní a otvorení novým informáciám a možnostiam. Súčasne disponujete praktickými znalosťami. Získavate tak konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Naši absolventi novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti úspešne využívajú v prestížnych tuzemských aj nadnárodných spoločnostiach.

4. Získanie nových kontaktov

V rámci štúdia MBA sa stretnete s celým zástupom  zaujímavých ľudí z radov lektorov alebo spolužiakov. Máte tak možnosť diskutovať svoje manažérske problémy a skúsenosti, alebo si vymieňať cenné a praktické rady. Získate tak zástup nie len nových obchodných kontaktov, ale taktiež veľa nových priateľov.

5. Konkurencieschopnosť

Nároky sa v pracovnom živote neustále zvyšujú. Nie len riaditelia, ale taktiež manažéri sa dnes musia neustále vzdelávať, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť. K tomu im pomáha profesijný rozvoj a zvýšenie kvalifikácie. Štúdium MBA je správny nástroj pre udržanie si profesijného povedomia a aktualizáciu svojich skúseností.    

6. Moderný spôsob vzdelávania

European School of Business & Management pre skvalitnenie výučby programov MBA využíva kombináciu online štúdia s interaktívnymi workshopmi. Štúdium je postavené na tzv. Oxfordskom modeli výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme. Podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavia nad teoretické znalosti. Ako študent si tak bližšie osvojíte rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré využijete pri budovaní svojej profesijnej aj osobnej dráhy.

7. Zdokonalenie vlastnej firmy

Vo svete podnikania musíte byť vždy lepší než konkurencia. Riadiť firmu bez potrebných manažérskych znalostí a zručností už v dnešnej dobe nie je možné. Pokiaľ daná korporácia nemá nastavené vnútorné procesy, stanovené kompetencie, potom sa skôr či neskôr dostavia problémy. Naučíme Vás, ako problémom predchádzať, prípadne ako ich čo najefektívnejšie vyriešiť

8. Prestížny titul 

Po úspešnom zakončení štúdia MBA v European School of Business & Management získate prestížny profesijný titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Taktiež získate diplom o absolvovaní štúdia v českom aj anglickom jazyku. Z výskumov je preukázané, že nositelia titulu MBA majú o 30 % vyššiu mzdu. Rovnako tak budete budiť vo svojich obchodných partneroch a klientoch väčší rešpekt. 

9. Členstvo v absolventskom klube

Všetci absolventi European School of Business & Management zostávajú po ukončení štúdia členmi klubu a sú pravidelne pozývaní na najrôznejšie akcie školy, ako sú napríklad prednášky so zaujímavými osobnosťami, odborné konferencie alebo spoločenské celovečerné akcie.

Čo vám prinesie štúdium na ESBM? - Hodnotenie 4.50/5 - Hodnotilo 198 užívateľov