Online workshop Podnikanie v kockeV stredu 25. 1. 2023 prebehol workshop na tému Podnikanie v skratke s našou bývalou študentkou Ing. Ivetou Ryčlovou, MBA. Ďakujeme vám za hojnú účasť a tešíme sa na ďalší workshop.