Referencie študentov a absolventov ESBMVýber vzdelávacie inštitúcie pre manažérske štúdium programov MBA, DBA, BBA či LLM je dôležité poriadne premyslieť. ESBM Vám ponúka flexibilné vzdelávací plán na 1 rok, prístup do profesionálnej vzdelávacej platformy so všetkými študijnými materiálmi, nadštandardné služby študijného oddelenia a nielen to. Čo ďalšie oceňujú na štúdiu našu absolventi?