doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA

Předsedkyně Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.Ku kontaktu na ESBM som sa dostala úplnou náhodou, keď som hľadala možnosti na získanie nových poznatkov v oblasti manažmentu inovácií, ktoré využívam vo svojej podnikateľskej praxi. Po naštudovaní internetovej stránky ma zaujal spôsob výučby a variabilita predmetov. Už na prvom stretnutí som zistila, že to bola moja správna voľba. Atmosféra počas vyučovania ale aj mimo neho bola veľmi príjemná, za čo patrí veľká vďaka personálu školy a samotným lektorom. Veľkým prínosom bol interaktívny prístup na výučbe a profesionalita lektorov nielen po stránke odbornej, ale aj osobnostnej. Seminárne práce a záverečná práca riešené v praxi v konkrétnej organizácii boli prínosom aj pre samotnú organizáciu. Oceňujem aj možnosť účasti na zaujímavých workshopoch a rôznych stretnutiach aj po absolvovaní štúdia na ESBM. Ak by som sa mala ešte raz rozhodnúť, určite by som bez váhania volila štúdium na tejto škole.