Ing. et Bc. Martin Kováč, MBA

Financial Business Partner, DXC technology



V životě máme možnost volby. Můžeme si vybrat svoji životní cestu. Naše odhodlání často formuje důsledky, kterým budeme muset čelit. Studium MBA ve specializaci Executive management jsem si vybral z nabídky ESBM jedním dechem. V kombinaci s mojí náročnou prací v oboru financí jsem musel pracovat ještě tvrději a věnovat svůj čas psaní seminárních prací. Napsání závěrečné práce v oboru management inovací mě plně pohltilo. Vyplatilo se, studium bylo tou správnou volbou mezi obdobnými postgraduálními studijními programy na trhu odborného vzdělávání v ČR. Výběr studijních předmětů, lektorů, studijních lokací doplňuje celkově pozitivní obraz o ESBM. Studium MBA programu a jeho úspěšné ukončení bylo rozhodně správnou investicí, která rozšířila moje znalosti, a rovněž potvrdila, že moje primární volba byla správná. Teď hodlám vše aktivně uplatnit v praxi. Děkuji, ESBM!