Ing. Iveta Havlová, MBAJsem velmi ráda, že jsem si ke studiu vybrala ESBM. Celé studium zaměřené na management veřejné správy, bylo připraveno do nejmenšího detailu a splnilo mé očekávání. Studium klade důraz nejen na teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti. Témata písemných prací jsem si vybírala dle svého pracovního zaměření. Mohla jsem tak teorii doplňovat pracovními zkušenostmi. Spolupráce s jednotlivými lektory byla perfektní. Konzultace nad jednotlivými pracemi probíhala on-line, bez ohledu na to, zda byl víkend či nikoliv. Po celou dobu studia mě provázelo milé a vstřícné jednání jak lektorů, tak studijního oddělení. Díky studijnímu programu MBA jsem získala nové cenné znalosti a informace, které využiji ve své profesní praxi. Na základě vlastních zkušeností mohu studium vřele doporučit.