Ing. Nora Lauková, MBA

Konateľka společnosti F.A.M.E., s.r.o.Tak, ako každého z nás, tak je úlohou vzdelávacej spoločnosti posúvať ľudí dopredu a pomáhať im rásť. To je cesta, kedy sa ľudia zamyslia nad tým, čo je v živote potrebné a dôležité. Pre mňa bolo veľmi dôležité v živote získavať čo najviac vedomostí a zručností, ktoré môžem odovzdávať ďalej svojim klientom. Na to, aby som sa zlepšila v tom, ako efektívnejšie porozumieť manažérskym a klientskym potrebám som sa rozhodla študovať Manažérsku psychológiu práve na European School of Business & Management SE. Štúdium na tejto škole nebola náhoda. Celkový koncept, prehľadnosť informácií, množstvo študijných programov, odborných lektorov a referencie ma presvedčili, že práve táto škola je tou správnou voľbou. Počas štúdia sa kvalita, prístup a profesionalita tejto inštitúcie len potvrdila. Rada by som touto cestou ocenila a veľmi pozitívne hodnotila osobný, odborný a profesionálny prístup lektorov, študijného oddelenia a všetkých tých, ktorí prispeli k tomu, aby bolo toto štúdium tak zaujímavé, procesne aj ľudsky zvládnuté a obohacujúce. Túto školu každému vrelo odporúčam,  pretože nájdete v nej kvalitu, profesionalitu, odbornosť i prax, a verím, že vám táto škola rozšíri obzory, pomôže napredovať a rásť.