Mgr. Anna Hajduková, MBA

Sales representative, MedigroupVybrať si v súčasnej dobe z ponuky vzdelávacích inštitúcií a ponúkaných študijných programov nie je jednoduché. Po absolvovaní štúdia na ESBM môžem skonštatovať, že to bola správna voľba. Voliteľnosť študijných modulov, kombinácia zvolených predmetov a navyše ešte možnosť e-learningového spôsobu štúdia, ktoré je zárukou flexibility, predstavujú tú najideálnejšiu možnosť štúdia pre časovo vyťažených ľudí. Profesionalita lektorov, ústretovosť a kvalita odborných informácií sú zárukou spokojnosti. Štúdium na ESBM môžem len odporučiť.