Simona Dvořáková, BBAPrínos štúdia nachádzam predovšetkým v možnosti plného prepojenia teórie s praxou. Nielenže ma výučba obohatila o množstvo teoretických poznatkov, ale vďaka jej forme som sa bez obmedzenia mohla venovať aj svojim pracovným povinnostiam. ESBM môžem odporučiť všetkým, ktorí sa chcú vydať na cestu osobného aj profesného rastu.