Sebamotivácia – ako horí môj vnútorný oheň?


Lektor
Ing. Lenka Lamešová
Datum konání
pondělí 24. 10. 2016; 17 - 19 hodin