Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Investičný managementDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha v rámci jedného vzdelávacieho dňa. Konkrétny termín si študenti volia zo širokej ponuky priamo vo študentskej sekcii.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Finančné trhy a burza

Sylabus

V rámci modulu sa študenti oboznámia s podstatou a fungovaním finančného a burzového trhu. Naučia sa orientovať v investičných inštrumentoch, cenných papieroch, trhu finančných derivátov či preniknú do podstaty kolektívneho investovania. Modul sa ďalej sústredí na aktuálne vývojové trendy globálnych aj domácich finančných a burzových trhov.

Forexové obchodovanie

Sylabus

Forexový trh je dnes vďaka svojmu neuveriteľnému objemu a premenlivosti najväčším a najvýznamnejším finančným trhom na svete. Obchodovanie s cudzími menami, alebo forexom, je investičný nástroj, ktorý umožňuje zhodnotiť investície v závislosti na pohyboch meny, respektíve vzájomných kurzov medzi dvomi menami. V rámci modulu sa študenti zoznámia s podstatou a fungovaním forexového obchodovania a tiež získajú cenné informácie o hlavných účastníkoch tohto trhu.

Investície do nehnuteľností

Sylabus

Cieľom modulu je poslucháča zoznámiť so štruktúrou a fungovaním realitného trhu a upozorniť na jeho aktuálne trendy a špecifiká. Počas modulu sa naučia pravidlá a postupy týkajúce sa obchodovania s nehnuteľnosťami a preniknú do podstaty investícií rýchlo sa meniaceho realitného trhu. Zoznámia sa tiež s nástrojmi na výpočty ekonomickej efektívnosti na nákup nehnuteľností a návratnosti vložených finančných prostriedkov.