Špecializácie MBA

Master of Business Administration (MBA)

Špecializácie MBA Master of Business Administration (MBA)

Online prihláška

Štúdium MBA predstavuje profesijné vzdelanie, ktoré kladie dôraz na praktické zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného managementu. Absolventi akejkoľvek MBA špecializácie získajú náhľad do špecifických oblastí riadenia, naučia sa nové strategické postupy, zoznámia sa s inovatívnym riešením problémov a mnoho ďalšieho. Čítať viac ».

Podmienky pre prijatie

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA; 
 • alebo preukázateľne doložená prax v manažérskej pozícii (formulár k stiahnutiu) spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Priebeh štúdia

 • Štúdium akejkoľvek MBA špecializácie je možné začať kedykoľvek v priebehu roka.
 • Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny a celé štúdium trvá 1 rok.
 • Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (iba 4x za štúdium, vždy v sobotu).
 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningu (študentskej sekcie), kde nájdu študijné materiály a mnoho ďalšieho.
 • Termíny prezenčnej výučby si študenti volia sami. Majú možnosť vyberať zo širokej ponuky. Najbližší termín prezenčnej výučby základného bloku je 13. apríla 2019.
 • Celé štúdium sa skladá z 3 vzdelávacích blokov (základný, špecializovaný a voliteľný), ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov.
 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.
 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových odborných seminárovworkshopov, ktoré usporadúva škola. V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.
 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnom obhájení získa absolvent/ absolventka titul MBA.

Školné

Zvýhodnená cena MBA štúdia 3 216 € bez DPH (z pôvodných 4 471 € bez DPH) sa vzťahuje na prihlášky podané len do 21. 3. 2019. Oproti štandardnej cene ušetrí každý študent 1 255 €.

Ďalšie informácie

Špecializácie MBA - Hodnotenie 4.60/5 - Hodnotilo 32 užívateľov