Špecializácie MBA

Master of Business Administration (MBA)

Špecializácie MBA Master of Business Administration (MBA)

Online prihláška

Štúdium MBA predstavuje profesijné vzdelanie, ktoré kladie dôraz na praktické zručnosti v oblasti aktuálnych trendov moderného managementu. Absolventi akejkoľvek MBA špecializácie získajú náhľad do špecifických oblastí riadenia, naučia sa nové strategické postupy, zoznámia sa s inovatívnym riešením problémov a mnoho ďalšieho. Čítať viac ».

Podmienky pre prijatie

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, poprípade ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA; 
 • alebo preukázateľne doložená prax v manažérskej pozícii (formulár k stiahnutiu) spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Priebeh štúdia

 • Štúdium akejkoľvek MBA špecializácie je možné začať kedykoľvek v priebehu roka.
 • Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny a celé štúdium trvá 1 rok.
 • Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (iba 4x za štúdium, vždy v sobotu).
 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningu (študentskej sekcie), kde nájdu študijné materiály a mnoho ďalšieho.
 • Termíny prezenčnej výučby si študenti volia sami. Majú možnosť vyberať zo širokej ponuky. Najbližší termín prezenčnej výučby základného bloku je 23. 10. 2021.
 • Celé štúdium sa skladá z 3 vzdelávacích blokov (základný, špecializovaný a voliteľný), ktoré sú ďalej rozdelené na 10 študijných modulov.
 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.
 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových odborných seminárovworkshopov, ktoré usporadúva škola. V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.
 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnom obhájení získa absolvent/ absolventka titul MBA.

Školné

Cena MBA štúdia 3.098 € bez DPH (3.749 € s DPH) platí pre prihlášky podané do 24. 10. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Ďalšie informácie

Špecializácie MBA - Hodnotenie 4.60/5 - Hodnotilo 160 užívateľov