Špecializácie BBA

Bachelor of Business Administration (BBA)

Špecializácie BBA Bachelor of Business Administration (BBA)

Prihláste sa do 24. 10. 2021 a študujte za 1.765 € bez DPH.

Vyberte si z 6 BBA špecializácií, ktoré vedú špičkoví lektori z praxe. Súčasná ponuka študijných oborov:

Online prihláška

Štúdium BBA predstavuje profesijné vzdelanie, vďaka ktorému si študenti rozšíria základné teoretické znalosti a získajú predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu aplikovať priamo vo svojom zamestnaní alebo firme. Absolventi akejkoľvek BBA špecializácie majú vynikajúce predpoklady na postup v kariérnom rebríčku, posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu a získanie lepšieho finančného ohodnotenia. Dosiahnutý titul je skvelá možnosť, ako sa odlíšiť od ostatných a otvoriť si nové možnosti pre svoj profesijný a osobnostný rast. Čítať viac ».

Podmienky pre prijatie

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podania prihlášky je ZDARMA.

Priebeh štúdia

 • Štúdium akejkoľvek BBA špecializácie je možné začať kedykoľvek v priebehu roka.
 • Výučba prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny a celé štúdium trvá 9 - 12 mesiacov.
 • Ide o kombináciu on-line štúdia s interaktívnymi seminármi. Semináre sa konajú v moderných priestoroch v centre Prahy (iba 3x za štúdium, vždy v sobotu).
 • V rámci online štúdia získajú študenti prístup do moderného e-learningu (študentskej sekcie), kde nájdu študijné materiály a mnoho ďalšieho.
 • Termíny prezenčnej výučby si študenti volia sami. Majú možnosť vyberať zo širokej ponuky. Najbližší termín prezenčnej výučby je 12. 3. 2022.
 • Celé štúdium sa skladá z 2 vzdelávacích blokov (základný a špecializovaný), ktoré sú ďalej rozdelené na 7 študijných modulov.
 • Výstupom študijných modulov sú seminárne práce alebo prípadové štúdie.
 • Nad rámec výučby sa môžu študenti zúčastniť bonusových odborných seminárovworkshopov, ktoré usporadúva škola. V prípade záujmu je možné za absolvované workshopy získať certifikát.
 • Štúdium je ukončené vypracovaním a obhájením záverečnej práce. Po úspešnom obhájení získa absolvent/ absolventka titul BBA.

Školné

Cena BBA štúdia 1.765 € bez DPH platí pre prihlášky podané do 24. 10. 2021. Školné si navyše môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia. Radi vám pripravíme splátkový kalendár podľa vašich požiadavok.

Ďalšie informácie

Špecializácie BBA - Hodnotenie 4.60/5 - Hodnotilo 150 užívateľov