Špecializovaný blok MBA

Master of Business Administration
MBA Leadership onlineDruhý blok štúdia je špecializovaný a skladá sa z troch vzdelávacích modulov, ktoré študent absolvuje v rámci svojej špecializácie. Výučba špecializácie prebieha online.

Vymenovanie špecializovaných modulov

Communication skills

Sylabus

Cieľom tohto modulu je naučiť študentov správnej manažérskej komunikácii, ktorá je dôležitým bodom na každej pracovnej pozícii. Manažér musí byť efektívnym komunikátorom, pretože žiadna organizácia nemôže uspieť, postupovať, alebo si budovať povesť bez efektívnych komunikačných zručností.

Leadership

Sylabus

Cieľom modulu je rozpoznať princípy vedenia, ktoré sú potrebné na dobré pochopenie tejto témy.

Myself Management

Sylabus

Než sa stanete dobrým vodcom, je dôležité porozumieť a poznať seba a svoj cieľ. Život je príliš krátky na to, aby sme plytvali svojím drahocenným časom a rozdeľovali ho na činnosti, ktoré nie sú v súlade s naším účelom. Preto sa tento modul sústredí na naše vnútorné vedenie, zvládanie stresu a time manažmentu.