Štúdium MBA v kockeO štúdiu MBA toho bolo napísané veľa. Pokúsili sme sa preto spísať v stručnosti a prehľadne to podstatné o štúdiu MBA.


Čo znamená MBA?


Skratka MBA pochádza z anglického Master of Business Administration, čo sa dá preložiť ako magister ekonómie a manažmentu. Jedná sa o profesijný vzdelávací program, ktorý je zameraný na praktické vedomosti a zručnosti v oblasti manažmentu. Cieľom štúdia MBA je prepojenie teoretických poznatkov do praxe. Veľmi často sú v rámci štúdia MBA používané prípadové štúdie (case studies) alebo reálne príklady z praxe.


Čo je titul MBA?


Po úspešnom zakončení štúdia získa absolvent titul MBA, ktorý sa uvádza za menom. Podľa slovenskej legislatívy sa nejedná o titul akademický, ale profesijné. Titul MBA je často krokom k ďalšiemu kariérnemu postupu či lepšiemu finančnému ohodnotenie.


Komu je štúdium MBA určené?


Štúdium MBA je určené najmä zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy či neziskového sektora.


Aké sú podmienky prijatia?


Pre prijatie na štúdium MBA treba mať ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň v bakalárskom stupni, prípadne ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA. Uchádzači o štúdium však môže byť udelená výnimka, ak preukáže svoju manažérsku prax zvyčajne v rozsahu piatich rokov a vyššie.


Ako dlhú dobu štúdium trvá?


Doba štúdia MBA je väčšinou 1 rok až 1,5 roka.


Čo mi štúdium MBA prinesie?

Študenti si vďaka štúdiu MBA rozšíria svoje vedomosti a predovšetkým praktické zručnosti. Absolventi získajú lepšie pracovné uplatnenie, postúpi na kariérnom rebríčku a majú šancu získať vyššie finančné ohodnotenie. Ďalšou výhodou je bezpochyby nadviazanie nových kontaktov obchodného i osobného charakteru.


Prečo študovať na ESBM?  • Zostavenie vlastného študijného programu
  • Možnosť študovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek
  • Najmodernejšie forma výučby
  • Online štúdium na 1 rok
  • Výučba v slovenskom jazyku v moderných priestoroch v centre Prahy
  • Dôraz na praktické využitie vedomostí a zručností
  • Nadštandardné individuálne konzultácie s lektormi
  • Študijné materiály zdarma