Tím ESBM


Vedenie inštitúcie

Ing. Mgr. Simona Probstová, MBA

riaditeľka

Ing. Yvona Charouzdová, DBA

garant pre štúdium

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

garant pre strategický rozvoj

Ing. Mgr. Radka Loja

garant pre medzinárodnú kooperáciu

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda

garant pre firemné kurzy a školenia

Ing. Hana Voráčková

financie a účtovníctvo

Študijné oddelenie a knižnica

Ing. Kateřina Hrstková

manažérka vzdelávania

Simona Lanči

študijná koordinátorka

Ing. Alena Horká

študijná koordinátorka

Marketing a PR

Mgr. Barbora Kumstová

marketingový špecialista

Adam Janáček

marketingový špecialista