Titul MBA

Master of Business Administration (MBA)

Titul MBA Master of Business Administration (MBA)

Titul MBA je skratka anglického Master of Business Administration. Ide o vzdelávací program, ktorý vychádza z tradície anglosaských krajín a predstavuje modernú formu vzdelávania manažérov. Vďaka štúdiu MBA si jeho študenti rozšíria znalosti a získajú predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu aplikovať priamo vo svojom zamestnaní alebo vo firme. Absolventi s titulom MBA majú vynikajúce predpoklady pre postup v kariérnom rebríčku, posilnenie svojej pozície na pracovnom trhu a získanie lepšieho finančného ohodnotenia. Dosiahnutý titul MBA je skvelá možnosť, ako sa odlíšiť od ostatných a otvoriť si nové možnosti pre svoj profesijný a osobnostný rast.

Akčná cena štúdia MBA

Špecializácie štúdia MBA sú určené najmä zástupcom stredného a vrcholového manažmentu, podnikateľom, zamestnancom štátnej správy alebo neziskového sektora. Titul MBA ocenia tí ľudia, ktorí by si radi prehĺbili znalosti v oblasti svojho profesijného záujmu a rozvinuli svoje manažérske schopnosti, zručnosti a analytické myslenie. Úspešný absolvent získa profesijný titul MBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MBA môžu byť veľkým prínosom pre svoju firmu, lebo v nej môžu prispieť ku skvalitneniu procesov a implementovať nové stratégie a postupy.

Online prihláška

Aké výhody vám prináša titul MBA?

  • Prepojenie teoretických poznatkov s praktickými a ich okamžitá aplikovateľnosť,
  • Nové informácie a aktuálne trendy z oblasti manažmentu,
  • Cenné rady využiteľné vo vlastnej firme alebo v zamestnaní priamo od odborníkov,
  • Nadviazanie nových kontaktov profesijného, obchodného a osobného charakteru,
  • Konkurenčnú výhodu oproti ostatným uchádzačom iba s vysokoškolským vzdelaním,
  • Možnosť postupu v kariérnom rebríčku,
  • Predpoklad pre lepšie finančné ohodnotenie,
  • Prestížne vzdelanie, ktoré posilňuje vašu pozíciu na trhu práce.
Titul MBA - Hodnotenie 4.76/5 - Hodnotilo 165 užívateľov