Vízia ESBM

Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

Vízia ESBM Kvalitné štúdium MBA, DBA, BBA & LLM

European School of Business & Management SE (ďalej len „ESBM“) vychádza zo skúseností prestížnych zahraničných univerzít a nadväzuje na tradíciu oxfordského vzdelávacieho systému. Vo väčšine škôl sa v Českej aj Slovenskej republike stretnete s výučbou teoretického základu, ktorý sa študent učí naspamäť bez ďalšieho prepojenia s praxou. Tento systém môže stačiť na niektorých vysokých školách, avšak z hľadiska štúdia MBA, DBA, BBA či LLM ide o zásadné pochybenie či už školy alebo konkrétneho lektora. ESBM sa tak zameriava na schopnosť jednotlivca vyvodzovať logické a faktické súvislosti a naučiť študentov analyticky uvažovať a rozhodovať. Rovnaký dôraz sa kladie na osobnostný rozvoj manažéra. V rámci štúdia je maximálne prepojená teória s praxou, čo napomáha osvojovať si tieto teoretické pravidlá prirodzenou cestou a vedieť ich aplikovať do praxe.

ESBM formuje prostredníctvom poskytovania kvalitného vzdelania v programoch MBA, DBA, BBA či LLM efektívnejších a zodpovednejších lídrov a manažérov, ktorí vďaka svojej vízii a získaným manažérskym znalostiam budú schopní riešiť výzvu, ktorá sa pred nimi objaví. Vďaka cezhraničnej spolupráci prinášame študentom nie len lokálne, ale predovšetkým globálne informácie a myšlienky, ktoré pomáhajú zavádzať inovatívne metódy a zefektívňovať prácu ľudí.

 Medzi vízie ESBM patria:

  • pomáhať študentom, aby boli úspešnými v profesijnom, ale aj v osobnom živote,
  • zefektívňovať procesy v rámci organizácie,
  • prinášať nové podnety a nápady,
  • prinášať odporúčania pre maximalizáciu obratu našich študentov,
  • prinášať pridanú hodnotu našim študentom v podobe exkluzívnych informácií,
  • inšpirovať aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie k orientácií na moderné formy vzdelávania,
  • osobnostný rozvoj našich študentov.

Tím ESBM (European School of Business & Management)

Vízia ESBM - Hodnotenie 4.75/5 - Hodnotilo 155 užívateľov