Vzdelávacie moduly základného blokuŠtudenti programu MBA absolvovali v sobotu 5. decembra ďalšiu časť výučby základného bloku. Celodenný workshopy sa venovali oblasti ľudských zdrojov, marketingu a PR a finančnému riadeniu. Foto z výučby nájdete v našej fotogalérii.