Zamestnávatelia: Štúdium MBA na ESBM je vysoko kvalitnáTitul MBA je možné v Česku získať aj na European School of Business & Management (ESBM). Podľa prieskumu medzi zamestnávateľmi, ktorí hodnotili význam štúdia MBA a titulu MBA pre kariérny postup svojich pracovníkov, 93% z nich uviedlo, že práve ESBM poskytuje vysoko kvalitné vzdelanie. Dokladá to aj ocenenie z roku 2016, ktoré ESBM dostala od európskej asociácie zaoberajúce sa postgraduálnymi štúdiom – The European Association for Business Studies. ESBM získala certifikát, ktorý dokazuje vysokú úroveň vzdelávania v programoch MBA .

Titul MBA je zárukou nových zručností

European School of Business & Management (ESBM) priniesla do programov MBA oxfordský model štúdia, ktorý vychádza z dlhoročných skúseností prestížnych zahraničných univerzít. Je založený na rozvoji logických schopností a zručností študenta, s ktorými sa snažia svoje teoretické vedomosti využívať v praxi v maximálnej miere. Titul MBA je potom zárukou, že absolvent zvláda riešenie konkrétnych úloh vo svojom odbore lepšie ako ľudia vybavení len univerzitnými znalosťami. Štúdium MBA totiž umožňuje študentom skúšať aj novátorské riešenia.