S ohľadom na aktuálnu situáciu by sme Vás chceli uistiť, že robíme maximum pre zaistenie bezproblémového priebehu štúdia vo všetkých našich profesijných programoch. Dodržiavame všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z nariadenia vlády Českej republiky a sme schopní okamžite reagovať na zmeny as nimi prichádzajúce nové potreby. Situáciu neustále sledujeme a všetko promptne prispôsobujeme aktuálnemu vývoju. Vaše zdravie je pre nás na prvom mieste.


Pravidlo 3R je samozrejmosť!

Ruky – dezinfekcia v bezdotykových zásobníkoch na ošetrenie rúk je dostupná na niekoľkých miestach vo výučbových priestoroch.


Rúšky – po celú dobu je nosíme všetci, k dispozícii máme aj náhradné.


Rozostup – študenti dodržiavajú bezpečné rozostupy a majú okolo seba dostatočnú komfortnú zónu.


Ak je to nevyhnutné, sme schopní zabezpečiť výučbu aj ďalšie aktivity kompletne online prostredníctvom našich moderných systémov. Istotou pre našich študentov je možnosť prerušenia alebo predĺženia štúdia o takú dobu, ktorá im bude vyhovovať. Chápeme totiž, že situácia nie je ľahká pre nikoho z nás.


Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať našich študijné oddelenie.