Odborné workshopy

European School of Business & Management pre svojich študentov, absolventov i záujemcov z radov verejnosti pravidelne organizuje odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti manažmentu, financií, práva, marketingu či leadershipu. Workshopy vedú odborníci a profesionálni lektori, ktorí interaktívnou formou odovzdávajú svoje skúsenosti z praxe. Účastníci sa tak môžu aktívne zapájať do programu celého workshopu a odniesť si predovšetkým praktické zručnosti, ktoré môžu začať aplikovať vo svojom zamestnaní či vlastnej firme. Témy workshopov sú volené tak, aby postihovala aktuálne problematiku a trendy v manažérskych oblastiach.

Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby. Záujemcovia sa ich môžu zúčastniť počas pracovného týždňa, vždy v popoludňajších hodinách. Všetky dôležité informácie o pripravovaných akciách je možné sledovať na našom webe a v udalostiach na Facebooku. Jedná sa o jeden z benefitov, ktorý študentom a absolventom naša škola poskytuje.

Pozvánky na pripravované workshopy nájdete nižšie, rovnako tak fotky z už uskutočnených akcií.