Prínosy špecializácie
BBA Business Management

 • Poznáte pozíciu manažéra a jeho funkcie z praktickej strany.

 • Pochopíte nastavenie procesov, súvisiacich s činnosťami obchodu a marketingu.

 • Porozumiete súvislostiam, ktoré majú vplyv v rámci nastavenia činnosti procesov a ich efektivitu.

 • Naučíte sa tvoriť účinné obchodné stratégie.

 • Rozšírite si znalosti a schopnosti v oblasti riadenia a manažérskych zručností.

 • Precvičíte si analytické a komplexné myslenie a schopnosti sebareflexie.

Špecializáciu hodnotilo 52 absolventov.
Hodnotenie: 4,95 / 5

Tuto špecializáciu je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).Podrobný priebeh štúdia špecializácie
BBA Business Management

 • Štúdium BBA trvá 9-12 mesiacov a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdia. Za prvý blok vypracuje študent 2 práce, za druhý blok 3 práce alebo prípadové štúdie, poprípade inú formou definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celu dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na nich môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejní v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul BBA, ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia BBA tak získavajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Pre štúdium programu BBA nemusí uchádzač deklarovať prax.
 • Podanie riadne vyplnenú prihlášku na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ prijímacích skúšok či pohovorov.

 

Zvýhodnená cena BBA!

Študujte za akčnú cenu 1.837 € bez DPH 2.408 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.