Štúdium MBA Prešov

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium MBA Prešov Master of Business Administration (MBA)

Moderné manažérske MBA štúdium ponúka jednoznačne European School of Business & Management SE (ESBM). Modernosť spočíva hlavne v prístupe a forme štúdia. Väčšina inštutúcií pôsobí iba na západe republiky a na východ sa akosi zabúda. Na ESBM možete študovať aj z Prešova, unikátnou online formou, ktorá je prepojená niekoľkými odbornými workshopmi, takže je naozaj možné študovať odkiaľkoľvek a hlavne kedykoľvek. Študent nie je viazaný pevným rozvrhom, naopak štúdium sa plne prispôsobí jemu a jeho času.

MBA, alebo Master of Business Administration sa radí do kategórie postgraduálne vzdelávanie. Štúdium na ESBM je postavené na tzv. Oxfordskom modeli výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktorú stavia nad teoretické vedomosti.

Pokiaľ hľadáte uplatnenie, práca sa vám s titulom MBA bude hľadať oveľa ľahšie. Dávate tým personalistom najavo, že na sebe chcete neustále pracovať, vzdelávať sa a že je vo vás vidieť človek nabití nielen teoretickými, ale primárne praktickými poznatkami.

Ak však prácu máte, ale cítite, že stagnujete, alebo by ste radi skúsili niečo iné, nové, aj pre vás je štúdium MBA veľmi vhodné. Množstvo absolventov po štúdiu zmení svoje pôsobenie, vrhne sa na vlastné podnikanie, či si požiada o povýšenie, ktoré so sebou prináša aj vyššie nielen finančné ohodnotenie.

ESBM je jednoznačná voľba! Štúdium MBA trvá 1 rok, je časovo flexibilné, termíny výučby si môžete voliť sami, podľa svojej časovej potreby. Síce škola má svoje pôsobisko v Prahe, čo však neznamená, že nemôžete začať štúdium MBA aj keď bývate v Prešove. Výučba kombinuje e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi a do Prahy na prezenčné semináre prídete len 4x za celé štúdium. Prezenčné semináre navyše nie sú povinné, môže vám teda stačiť len  výučba v rámci e-learningového systému. Ďalším plusom je výber z 20 MBA špecializácií, špičkový tím lektorov, online knižnica a celý tím pracovníkov pripravených pomôcť vám pri štúdiu.

Výberom ESBM si automaticky vyberáte kvalitu. 97% absolventov uviedlo, že sa im investícia do MBA na ESBM vyplatila. Nezávislý prieskum uskutočnila popredná agentúra MEDIAN.