Lektori

Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z vrcholových funkcií predných českých a medzinárodných spoločností alebo svoje znalosti odovzdávajú na univerzitách, vysokých školách a iných vzdelávacích inštitúciách. Lektori prednášajú svoje bohaté skúsenosti z praxe a obsah výučby demonštrujú na konkrétnych a reálnych príkladoch. Obsahová náplň štúdia je tak cielená k aktuálnym témam a vlastným podnetom študentov, čím vytvára prepojenie teórie s praxou.